Preskoči navigacijo

Portal v brezčasni svet

  • warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/virtual/etnofolk.cz/includes/common.inc(1731) : eval()'d code on line 15.
  • warning: file_get_contents(http://database.etnofolk.eu/apps/etno_count.php?nuts=SI): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/virtual/etnofolk.cz/includes/common.inc(1731) : eval()'d code on line 15.

Slovenija

Na slovenskem ozemlju se stikajo in prepletajo panonski, sredozemski in alpski svet, ki ustvarjajo raznolike podobe naravnega in kulturnega okolja. Skladno s stičišči teh treh svetov se srečuje slovanski živelj z ugrofinskim, romanskim in germanskim. Naselbinsko kulturo na Slovenskem (gručaste in obcestne vasi, raztresena naselja, samotne kmetije) so pogojevale naravne danosti (reliefni in klimatski pogoji) in gospodarstvo. Primarno gradivo alpske ljudske stavbne dediščine je bil les, sredozemske kamen in panonske glina, šibje ter slama. Življenje človeka v preteklosti na Slovenskem se dobro odslikava v njegovem gospodarskem prizadevanju: poljedelstvu, živinoreji (govedoreja, ovčereja, prašičereja, konjereja, perutninarstvo idr.), sadjarstvu, hmeljarstvu, vinogradništvu in vinarstvu, čebelarstvu, nabiralništvu, vrtnarstvu, lovstvu, ribištvu, gozdarstvu, obrti (lončarstvo, tkalstvo, mlinarstvo, kovaštvo, pletarstvo, medičarstvo, svečarstvo, kolarstvo, usnjarstvo, suhorobarstvo, čevljarstvo, izdelovanje cokel, zvonarstvo, izdelovanje pip, sodarstvo, mizarstvo, rezbarstvo, čipkarstvo, izdelovanje vezenin idr.) in trgovini (sejmarstvo).
Slovenska etnološka veda raziskuje vsakdanje in praznične prakse ljudi v panonskem, sredozemskem, alpskem in osrednjem kulturnem območju, čeprav se meje med posameznimi območji zabrisujejo vsled globaliziranega sveta.

Na portalu ETNOFOLK lahko najdete naslednje podatke o izbrani regiji:

SI011SI012SI016SI017SI015SI014SI013SI018SI021SI022SI024SI023

Češka | Slovaška | Slovenija | Madžarska | Avstrija