Preskočiť navigáciu

Portál do nadčasového sveta

  • warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/virtual/etnofolk.cz/includes/common.inc(1731) : eval()'d code on line 15.
  • warning: file_get_contents(http://database.etnofolk.eu/apps/etno_count.php?nuts=SK): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/virtual/etnofolk.cz/includes/common.inc(1731) : eval()'d code on line 15.

Slovensko

Ľudová kultúra Slovenska, ako špecifický systém materiálnych a nemateriálnych výsledkov ľudskej činnosti, prenašaný z generácie na generáciu, sa začala rozvíjať v období stredoveku. Hoci sa s nástupom modernizácie v 19. a 20. storočí začína jej postupná transformáciu a zanikanie, jej vplyv zostáva stále aktuálny v mnohých oblastiach súčasného života. Charakter konkrétnych prejavov tradičnej kultúry bol podmienený prírodnými a klimatickými podmienkymi, ako aj etnickými a religióznymi faktormi, vplyvom mestských aglomerácií, administratívneho a regionálneho členenia krajiny a ďal. Nížinný typ kultúry je charakterizovaný priaznivými klimatickými podmienkami, intenzívnym rozvojom poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat, používaním ľahších plátených odevov, využívaním hliny a slamy na výstavbu príbytkov, často krytých slamou alebo tŕstím. Horský typ kultúry bol adaptovaný na drsnejšie klimatické pomienky a menej úrodnú pôdu a vyznačoval sa zväčša drevenou architektúrou, používaním teplejších odevov z vlnených látok a kožušín. Nízka produktivita poľnohospodárstva tu viedla k rozvoju baníctva, spracovania dreva, pastierstva a celého radu remesiel. Ako výsledok jedinečného spolupôsobenia spomenutých faktorov vznikli na Slovensku oblasti s výraznými kultúrnymi črtami – kultúrne regióny, ktoré vo väčšej alebo menšej miere dodnes tvoria mozaiku kultúrneho dedičstva krajiny.
(Zdroj: Beňušková Z. 2010. Folk Culture. Edition Cultural Heritage of Slovakia. Ed. D. Kollár. Bratislava : Dajama 2010.)

Portál ETNOFOLK vám prináša tieto informácie o vybraných regiónoch:

SK042SK041SK032SK031SK023SK022SK021SK010

Česká republika | Slovensko | Slovinsko | Maďarsko | Rakúsko