Preskočiť navigáciu

Portál do nadčasového sveta

Article

House of Chodsko

7. 10. 2014

Špecifikácia

Kľúčové slová

Sep

Structures and Buildings

Geografická oblast

Sep

Plzeň Region

MapSepShow on map

House of Chodsko is kind of traditional architecture, subtype of House of Southwest Bohemia, named after ethnographic region Chodsko witch is situated between Bohemian Forest (Šumava) and Czech Forest (Český les).

Chodsko se nachází v pohraniční horské šumavské krajině v jihozápadních Čechách v širší oblasti kolem města Domažlice. Její obyvatelé od středověku měli za úkol hlídat západní pohraniční oblasti českých zemí s obchodními cestami do Bavorska. Chodové tak dali vzniknout výrazné  formě lidové kultury odrážející se v mnoha oblastech, jako je například stavitelství. Chodský dům byl obvykle do pol. 18. století roubený, později zděný s černou kuchyní, špýcharového typu. Střecha byla nejčastěji valbová nebo polovalbová. Dvůr Chebského domu je obvykle třístranný, sýpka bývá kamenná, kolmá k obytnému domu. Na snímku jsou chodské domy v obci Kout na Šumavě (Foto S. Šulc, 1958)

Literatura:

  • FOUD, K., WEBEROVÁ, H.: Lidová architektura okresu Domažlice. Okr. úřad Domažlice, Domažlice 1998.
  • VAŘEKA, J., FROLEC, V.: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada, Praha, 2007. s. 90.

Chodský dům

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.