Preskočiť navigáciu

Portál do nadčasového sveta

Article

House of Southwest Bohemia

7. 10. 2014

Špecifikácia

Kľúčové slová

Sep

Structures and Buildings

Geografická oblast

Sep

Česká republika

MapSepShow on map

House of Southwest Bohemia is separated type of traditional czech architecture, which contained three local subtypes: House of Bohemian Forest (Šumava), House of Chodsko and Pilsen House. House of Southwest Bohemia can we find in contemporary Region of Plzeň and partial in Jihočeský Region.

Dům jihozápadních Čech tvořily zpočátku stavení roubená, přízemní, komorového nebo špýcharového typu a v pohraničních horských oblastech typu chlévního. Usedlosti bývají převážně trojstranné jen v horských oblastech převládá samostatný dům. Od 19. století se zejména na Plzeňsku (Plzeňský dům) začala stavět zděná stavení často s barokně či klasicistně zdobenými průčelími. Střecha bývala valbová, polovalbová nebo sedlová. U Chodského domu je výrazným znakem patrový špýchar připojený k síni, který tak tvořil dominantu celé usedlosti. Od 18. století se i zde postupně přechází na zděnou konstrukci. Šumavský dům  je stavěn někdy i z netesaných trámů tzv. kuláčů. V průčelí bývá více okenních os a obytná i hospodářská část domu je pod jednou střechou. Na Prachaticko a částečně Sušicko zasahoval vliv stavitele Jakuba Bursy, který vytvořil velké množství zdobně štukovaných štítů a na nejrůznějších typech venkovských staveb. Na Šumavě se setkáme s enklávou Volarského domu (viz), který je však samostatných domovním typem (typ Alpský dům). Na snímku je průčelí zděného domu z Rejštejna (Foto J. Waage 1962).

Literatura:

  • VAŘEKA, J.: Vesnická sídla, lidové stavby a bydlení, In: Západočeská vlastivěda. Národopis. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1990. s. 19-57.
  • VAŘEKA, J., FROLEC, V.: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada, Praha, 2007. s. 52.

Dům jihozápadních Čech

 

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.