Preskočiť navigáciu

Portál do nadčasového sveta

O portáli

Žijeme v dobe, v ktorej už ľudová kultúra vo svojej známej historickej podobe nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného ani sviatočného  života. Mnoho tadičných kultúrnych elementov už stratilo svoj praktický význam a prestalo plniť svoje pôvodné funkcie. Iné časti sa postupne transformovali v rámci súčasného spôsobu života a prispôsobili sa potrebám a predstavám ľudí. Expanzia nových kultúrnych prvkov naučila dnešného človeka vnímať vlastnú kultúru inak. S postupným šírením globalizácie sa tak objavila potreba začať ochraňovať dedičstvo kultúry predchádzajúcich generácií.

Uchovávanie a pestovanie kultúrneho dedičstva je dôležitou výzvou pre súčasné spoločnosti, pretože stelesňuje kontinuitu ich historického vývoja a predstavuje zdroj hodnôt, ktoré spájajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť do súvislého a pochopiteľného celku. Európske národy tak odvodzujú veľkú časť svojej identity práve z dedičstva ľudovej kultúry.

Portál Etnofolk predstavuje bohatý zdroj atraktívnych a užitočných informácií o kultúrnom dedičstve ľudovej kultúry krajín strednej Európy. Informácie z portálu ETNOFOLK sú určené predovšetkým výskumným pracovníkom, učiteľom, študentom, muzeologickým pracovníkom, architektom, podnikateľom, miestnym a regionálnym politikom, ale aj všetkým kreatívnym jednincom so záujmom o ľudovú kultúru.

Vzhľadom k zapojeniu partnerov zo štyroch krajín je portál koncipovaný ako viacjazyčný. Podrobnosti ku každému záznamu sú dostupné v jazyku jeho vzniku, základné informácie tiež v angličtine.  Znalostná báza je doplnená možnosťou automatických prekladov.

Nižšie nájdete niektoré príklady použitia portálu hlavnými cieľovými skupinami.

Turista

Portál Etnofolk sa zameriava na turistiku a turistický ruch zámerne. Informácie, ktoré zhromažďuje a prezentuje o tradičnej ľudovej kultúre a jej využití v súčasnosti, patrí medzi obľúbené a vyhľadávané údaje pri plánovaní rodinných i individuálnych dovoleniek a rekreačných pobytov. Kombináciou údajov o konkrétnych aktuálnych akciách, pamiatkach ľudovej architektúry či o tradičných krajových pokrmoch, sa užívateľovi dostáva úplne nová kvalita informácií, ktoré vznikli na serióznom odbornom základe. Etnofolk sa navyše týka celého priestoru vybraných zemí strednej Európy.

Odborník

Portál Etnofolk sa v odbornej oblasti realizuje predovšetkým v prezentovaní rozsiahlych zbierok fotografického, kresleného a audiovizuálneho materiálu, ktorý dlhé roky vznikal na vedeckých pracoviskách partnerov projektu, teda vo veľkej časti strednej Európy. Vedec, odborný pracovník i študent tu nájde nie len špecializovanú databázu vyššie uvedených zbierok, ale tiež veľké množstvo odborných článkov, máp a odkazov. Štruktúra zdrojov informácií je navyše synchronizovaná pre všetky krajiny a doplnená o možnosť prekladu. Vedecké i odborné pracoviská sa tiež môžu stať partnerom projektu a propagovať svoje zbierky a publikácie vďaka portálu Etnofolk.

Podnikateľ

Portál Etnofolk vytvára platformu pre prepojovanie podnikateľskej oblasti a okruhu kultúrnych a vedeckých inštitúcií. Etnofolk je vhodne využiteľný pre podnikanie v turistickom ruchu, pohostinstve, pre služby ubytovacích zariadení, pre súkromné kultúrne podniky, v stavebníctve a oblasti rekreácie a drobného priemyslu. Podnikatelia sa jednak môžu stať priamo partnermi projektu, ktorý je neziskový, alebo služby portálu môžu iba využívať podľa svojich potrieb v oblasti reklamnej, a to na území všetkých partnerov projektu.