Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Prácheňské muzeum v Písku (Písek)

Specifications

Geographical area

Sep

Czech Republic

Link

Sep

http://www.prachenskemuzeum.cz

MapSepShow on map
Prácheňské muzeum v Písku vzniklo v roce 1884 a od roku 1902 sídlí v prostorách bývalého hradu v centru města. Muzeum se věnuje celé řadě oblastí spjatých především s píseckým okresem a název nese po jednom z historických českých krajů - po Prácheňském kraji. Tradiční kulturu tu nalezneme např. v expozici "Písecký venkov v 19. století", v jejímž rámci je představena nejen především materiální lidová kultura z muzejních sbírek, ale také několik významných regionálních osobností. První je snad nejznámější český sedlák a vyhlášený silák Jan Cimbura, rodák ze Semic u Písku a postava ze stejnojmenného románu Jindřicha Šimona Baara (zfilmováno v roce 1941). Dále malíř Jan Hála, zřejmě nejznámější ilustrátor zmíněného románu. Hála před zhotovením ilustrací ze života Jana Cimbury podnikl na konci třicátých let 20. století důkladný průzkum vesnic a osad v okolí Písku. Jím zhotovené kresby a malby pak především zachycují maximum z dosud zachovalých tradičních zvyků, tradic a architektury. Dalším malířem, který zachycoval tradiční venkov a jeho kulturu byl Václav Šebele. V souvislosti s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou v Praze (1895), objížděl Písecko a ve svých črtách, kresbách a malbách zachytil podobu života na vsi na konci 19. století. Z Šebeleho akvarelů interiérů lidových staveb vychází podoba expozice otevřené v květnu 2010. Prácheňské muzeum v Písku na hradě.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.