Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Muzeum Chodska v Domažlicích (Domažlice)

Specifications

Geographical area

Sep

Czech Republic

Link

Sep

http://www.muzeum-chodska.com

MapSepShow on map
Muzeum Chodska je nejstarším muzeem na Domažlicku. Podnět k jeho založení vzešel ze zasedání rady města Domažlice 28. srpna 1883. Muzeum bylo od počátku členěno na část historickou, přírodovědnou a průmyslovou. Jeho součástí byla též knihovna a městský archiv. Součástí Muzea Chodska je Muzeum Jindřicha Jindřicha na náměstí Svobody, je věnováno hudebnímu skladateli a milovníkovi chodského národopisu J. Jindřichovi.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.