Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Grilova domačija

Specifications

Keywords

Sep

Viticulture

Geographical area

Sep

Velenje

Link

Sep

Web

MapSepShow on map

Grilova domačija je v ekomuzej preurejena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju Lipja pri Velenju. Domačija obsega hišo s črno kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak.

Grilova domačija je kulturni spomenik lokalnega pomena. V sklop domačije sodijo hiša, gospodarsko poslopje, vinograd, travnik in sadovnjak.

Hiša je bila predvidoma postavljena sredi 19. stoletja kot majhna viničarska hiša (viničarija) na vinorodnem pobočju Lipja in Vinske Gore. Ob koncu 19. stoletja se je vinska trta zaradi pojava trtne uši umaknila, viničarije pa so se zaradi majhnih posesti preoblikovale v domačije manjših kmetov. V tem času je bilo hiši dozidano tudi gospodarsko poslopje.

Hiša je vrhkletna, delno zidana in delno lesena, s krajšo stranico potisnjena v breg. Ima ohranjeno črno kuhinjo, vežo, »hišo«, »štiblc« in vinsko klet.
Domačija je danes eden redkih relativno dobro ohranjenih primerov dediščine viničarjev na območju Vinske Gore.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.