Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Znalostní báze

Znalostní báze představuje uživatelům rozsáhlé sbírky fotografického, kresebného a audiovizuálního materiálu, který dlouhá léta vznikal na vědeckých pracovištích partnerů projektu, tj. ve velké části střední Evropy. Najdete zde záznamy, které zpracovaly etnologické ústavy v Česku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku .

Záznamy jsou rozčleněny do 14 základních obsahových kategorií.

 

Do Znalostní báze lze vstoupit i z levého menu na stránkách portálu ETNOFOLK.

V zobrazeném seznamu „bodů zájmu“ vidíte jejich názvy a začátek textu detailního záznamu. Kliknutí na Název nebo link Detail Vás dovede přímo na stránku se záznamem, který obsahuje:

  • Podrobný popis
  • Fotografie, skeny, videa či zvukové záznamy (podle typu popisovaného „bodu zájmu“)
  • Klíčová slova
  • Lokaci (stát, okres, obec/místo, případně souřadnice)
  • Mapu (s lokalizací)
  • Další infromace

Ukázky: