Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Služba

Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Ostatní

Geografická oblast

Sep

Frýdek-Místek

Odkaz

Sep

http://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/index.php

Státní okresní archiv Frýdek-Místek, který je dnes organizačním článkem Zemského archivu v Opavě. Depozitáře archivu, uchovávající čtyři tisíce běžných metrů archiválií, podávají svědectví o dlouhé historii národnostně i správně proměnlivého regionu.

Veškeré archiválie jsou u nás členěny do archivních fondů, z nichž základní jsou fondy okresních úřadů (Okresní úřad Frýdek, Okresní úřad Místek), následně pak fond Okresní národní výbor Frýdek-Místek. Uchováváme rovněž fondy archivů jednotlivých měst a obcí a na ně navazující fondy městských či místních národních výborů. Na své si u nás přijdou i badatelé zabývající se speciálnějšími oblastmi regionální historie, kterým můžeme nabídnout ke studiu fondy cechů, farních úřadů, škol, spolků, peněžních ústavů a další. Vše samozřejmě v rámci jejich dochovanosti, která je na velmi různých stupních.

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.