Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Služba

Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav)

Specifikace

Geografická oblast

Sep

Praha-východ

Odkaz

Sep

http://www.muzeumompv.cz/

MapaSepUkázat na mapě

Oblastní muzeum Praha-východ uchovává a odborně zpracovává sbírkové předměty z oblasti společenských a přírodních věd. Ve sbírkách jsou zastoupeny archeologické nálezy, historické a etnografické předměty, umělecká díla, písemnosti, fotografie, knihy, přírodniny či preparovaný hmyz převážně z regionu z období od paleolitu po současnost.

Etnografická sbírka dokumentuje venkovský život polabské zemědělské oblasti a uchovává předměty z konce 18.–20. století, získané převážně sběrem muzejních pracovníků. Ačkoli patří co do rozsahu k drobnější části muzejních sbírek, je v ní zastoupeno několik zajímavých a ucelených souborů. Velkou část sbírky tvoří vybavení venkovských domácností z 19. a 20. století (zemědělské nářadí, nádobí, koše, náčiní na zpracování zemědělských produktů), získané částečně z pozůstalosti po statkáři J. Strachovi z Jenštejna. Velké oblibě se těší soubor čtyřiceti forem na perník s různými dekory z 18.–19. století z cukrářské dílny rodiny Šicnerů ze Staré Boleslavi. K zajímavým předmětům náleží několik kusů malovaného nábytku z regionu. Další výrazný soubor představuje řemeslnické nářadí, kde je zastoupeno hlavně kovářské a bednářské nářadí z kovářské dílny v Sedlčánkách a z bednářské dílny v Brandýse nad Labem. Sbírku dále doplňují obrázky malované na skle, dřevěné sošky svatých, papírové betlémy a kraslice. Fotografie pocházejí z muzejní webové prezentace.

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.