Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Událost

Nad Gorico po pravico

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Ostatní

Geografická oblast

Sep

Tolmin

Začátek - konec události

Sep

31.03.2013 - 31.03.2014

Odkaz

Sep

Tolminski muzej

Tolminska v času vélikega punta

Čeprav je tolminski punt poznana zgodovinska tema, opisana tudi v šolskih učbenikih, o okoliščinah njegovega nastanka vendarle ne vemo veliko. Ta zadnji večji kmečki punt na Slovenskem je namreč v marsičem že napovedoval družbene spremembe, ki jih je par desetletij kasneje začela uvajati Marija Terezija in so dosegle vrhunec z marčno revolucijo leta 1848. Vedno večja družbena razslojenost, pri kateri meje med posameznimi stanovi niso bile več tako jasno in trdno začrtane, razkorak med najbogatejšimi in najrevnejšimi pa se je neprestano povečeval, je klicala po preureditvi družbe. Skrajni odziv na obstoječe družbene razmere pa je bil množični upor.

Ker je bilo v zgodovinskih in drugih virih o poteku tolminskega punta doslej že veliko napisanega, smo se v Tolminskem muzeju odločili, da ob 300-letnici predstavimo predvsem vsakdanje življenje Tolminske in Goriške v tem času. V prvem od treh prostorov občasne razstave so  tako predstavljene teme kot so kmečko gospodarstvo in kmečka trgovina, ljudska pobožnost ter prehrana in oblačilni videz tolminskega človeka. V drugi sobi imajo osrednjo vlogo višji stanovi oziroma goriško plemstvo in meščanstvo. Predstavljena je organiziranost in zamejitev tolminskega gospostva in glavarstva ter odnos Tolmincev do zemljiškega gospoda in goriških deželnih stanov. Dotaknili smo se tudi gospodarjenja z gozdovi ter navad tedanjega plemstva in meščanstva. V zadnji sobi je predstavljen spopad med vladajočim razredom in kmeti, pri čemer je izpostavljen predvsem način kaznovanja, značilen za tisti čas. Nekaj besed je namenjenih tudi goriški kmečki vojski in posledicam tolminskega punta.

Avtorica razstave
Karla Kofol
Soavtorji
Marko Grego, Damjana Fortunat Černilogar, Darja Pirih, Miha Mlinar
Oblikovanje
Polona Zupančič

Gradivo so prispevali
Tolminski muzej, Narodni muzej Slovenije, Fundacija Palazzo Coronini Cronberg, ZVKD OE Nova Gorica, Narodna galerija, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,  družina Lapanja, Ljubo Čibej, Pokrajinski muzej Ptuj

Zobrazený obsah nebyl ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.