Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Články a videa

Zobrazit jen aktuální výsledky
Aktualizovat výběr
listing
article
1.1
all
 • Šumavský dům Roubený šumavský dům 49.817492, 15.472962

  Šumavský dům je podtypem Domu jihozápadních Čech, je rozšířený v oblasti Šumavy a části Pošumaví, místy až k Novohradským horám. Ještě v 18. století byla většina domů roubených, v průběhu 19. století se rychle objevují budovy zděné, často s malovanými štíty.

  Detail

 • Plzeňský dům Plzeňský dům 49.817492, 15.472962

  Plzeňský dům je samostatná lidová forma domu města Plzně a jeho širokého okolí. Starší usedlosti byly přízemní, roubené, novější pak zděné. Tyto domy se vyznačují barokním nebo klasicistním ztvárněním domovních průčelí. V některých oblastech bývá forma stavby rozdílná, jelikož na ní mají vlivy sousední oblasti (hrázdění apod.).

  Detail

 • Chodský dům Chodský dům 49.817492, 15.472962

  Chodský dům je označení lidové stavby, podtypu Domu jihozápadních Čech, pojmenované podle výrazné etnografické oblasti Chodska v Pošumaví.

  Detail

 • Dům jihozápadních Čech Dům jihozápadních Čech 49.817492, 15.472962

  Dům jihozápadních Čech je samostatný lidový typ domu, do něhož patří tři místní dobové formy, Šumavský dům, Chodský dům, a Plzeňský dům. Vymezením domu jihozápadních Čech můžeme pokrýt zhruba oblastí dnešního plzeňského kraje s přesahem do kraje jihočeského.

  Detail

 • Reconstruction of Public Spaces in Dobrá Niva 48.472914, 19.102027

  After devastating floods (1990 and 1999) and storms (2007), the main square was severely damaged and needed a reconstruction. The local authorities decided to do it in a way that respects and reflects the history and rich folk culture traditions of the village.

  Detail

 • The House „U Lukáčov“ in Dobrá Niva 48.472914, 19.102027

  The village of Dobrá Niva is situated in Central Slovakia. A number of houses in the village have kept their original architectural characteristics. The house „U Lukáčov“ has been a protected architectural monument since 1992.

  Detail

 • Open-Air Museum in Vysoký Chlumec 49.617657, 14.389767

  The open-air museum of rural structures in the central area of the Vltava River basin in Vysoký Chlumec was opened in 1999. The museum presents folk architecture and its development from the 18th to the 20th centuries. Dwelling houses, farm houses and technical facilities such as water sawmill as well as items which served as part of the equipment of rural houses and granges, have been gradually transferred to the area of the museum.

  Detail

 • Toulcuv Yard (Toulcův dvůr ) 50.048203, 14.519732

  “Toulcův dvůr ” is an area of historic listed buildings situated in Prague-Hostivař. The area was chosen as an example of preservation of a medieval architecture through sensitive renovation. Since 1994, the structure has been gradually restored and serves as a centre of environmental education for the city of Prague.

  Detail

 • P&P (construction company) 49.817492, 15.472962

  Family houses built in accordance with the local architectural style of the Krkonoše region (Giant Mountains), i. e. the half-timbered house. The entire project of 24 houses creates a unique functional urbanistic unit integrated into the national park environment.

  Detail

 • Traditional architecture

  Traditional Hungarian building is extremely varied, the forms, structure and materials of houses and outbuildings were shaped by the natural environment on one hand and by a variety of cultural influences on the other. Primarily based on ground layout and firing equipment, ethnography established 5-7 characteristic regional types of houses in the Hungarian language area, which were developed in the 18th-19th century, while the second part of the 19th century and the 20th century brought about the fading of regional differences.

  Detail

 • Krkonošský dům Krkonošský dům

  Krkonošský dům je lidová forma Domu severovýchodních Čech. Usedlosti jsou roubené často s bílím spárováním, vysokou strmou střechou. Stěny domu se mnohdy natíraly různými barvami jako je modrá, šedá, červená či zelená.

  Detail

 • Dům středního Polabí střední Polabí

  Dům středního Polabí je podtyp Domu severovýchodních Čech. Nachází se v úrodné nížinné oblasti kolem řeky Labe. Usedlosti mají často předsazený štít, který vytváří podsíň uzavřenou bedněným zábradlím. Na vrcholu střechy s kabřincem nebo valbičkou. Dům je nejčastěji omítnutý "v kožichu" a obílený.

  Detail

 • Volarský dům Volary

  Volarský dům reprezentuje u nás samostatný druh lidové formy Alpského domu, který se vztahuje pouze na město Volary a obec Dobrá. V 16. století sebou na Šumavu přinesli kolonisté z tyrolský Alp svou tradiční lidovou architekturu v podobě domu, který má široké průčelí s pavlačí, obytné a hospodářské prostory pod jednou širokou střechou.

  Detail

 • Pojizerský dům Pojizeří

  Pojizerský dům je druh lidové formy domu severních Čech nacházející se v podhorské a horské oblasti Jizerských hor a části Krkonoš. Tento druh usedlosti patří u nás k těm nejreprezentativnějším roubeným stavbám. Charakteristickým rysem je ve štítu bohatě zdobená předsazená lomenice.

  Detail

 • Blatský dům Holašovice

  Blatský dům je forma lidového Jihočeského domu, který se člení na dvě výrazné formy: Hlubocká (zbudovská) Blata a Soběslavsko-veselská Blata. Domy jsou postaveny architekturou tzv. selského baroka, bohatě zdobeného stylu lidového stavitelství. Převážná většina kamenných nebo cihlových statků byla postavena v průběhu 19. století. Obec Holašovice vystavěna v tomto stylu, byla roku 1998 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

  Detail

 • Středohorský dům Ostré

  Místní dobová forma domu severních Čech v oblasti Českého středohoří. Usedlosti byly od konce 18. století a během 19. století stavěny již převážně z kamene a cihel, často se při stavbě kombinovalo i roubení, hrázdění a zdění s jednoduchou klasicistní fasádou.

  Detail

 • Severočeský dům Staré Splavy

  Severočeský dům je rozšířen ve většině severních Čech, obsahuje dva podtypy - Dům středohorský a Dům pojizerský. Roubené patrové domy mají bohatě zdobené lomenice a pavlače. Tento dům patří v českých zemích k nejreprezentativnějším roubeným stavbám. Konstrukce je často smíšená - roubená, hrázděná i zděná.

  Detail

 • Slánský dům Třebíz

  Slánský dům se vyskytuje na Slánsku a proniká až k Praze. Tato lidová forma domu severozápadních Čech je postavena zcela z kamene nebo v prvním patře formou hrázdění, které však splynutím s okolním výpletem nevyniká. Tato forma hrázdění je u nás známa jako lepenicové zdivo. Mnoho do dnešních dnů zachovaných staveb má základy datované ke konci 15. století. Jádra mnoha kamenných budov pocházejí z přelomu 16. a 17. století.

  Detail

 • Krušnohorský dům Krušné hory

  Místní lidová forma domu severozápadních Čech v oblasti Krušných hor. Pro tento horský dům je typické mít hospodářské a obytné prostory pod jednou střechou. Dům byl zpočátku roubený, později budovaný z kamene s hrázděným patrem a vysokou střechou, často pobytou břidlicí či eternitem.

  Detail

 • Chebský dům Táborská

  Chebský dům je hrázděná stavba nacházející se v širší oblasti Chebska. Jedná se o vysoce umělecky ceněnou formu lidového domu severozápadních Čech. Roubené či zděné usedlosti mívají esteticky hodnotná hrázděná patra. Průčelí a patra domů vynikají bohatě zdobnými dekoracemi a geometrickou členitostí a malířskou výzdobou.

  Detail