Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Článek

Volarský dům

4. 10. 2013

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Obytný dům

Geografická oblast

Sep

Prachatice

Volarský dům reprezentuje u nás samostatný druh lidové formy Alpského domu, který se vztahuje pouze na město Volary a obec Dobrá. V 16. století sebou na Šumavu přinesli kolonisté z tyrolský Alp svou tradiční lidovou architekturu v podobě domu, který má široké průčelí s pavlačí, obytné a hospodářské prostory pod jednou širokou střechou.

Volarský dům je místní dobová forma Alpského domu, nacházející se ve městě Volary a blízké obce Dobrá. Alpské domy ve Volarech jsou jediným zástupcem svého druhu v českých zemích. Tento dům je tedy u nás samostatnou kategorií lidové architektury.

Výskyt alpského domu v Čechách zapříčinil příchod obyvatel z horských oblastí Alp, Tyrolska a Štýrska v 16. století. Sebou si také přinesli své tradice včetně této svéráznou horskou architekturu. Zajímavostí je, že se tento typ stavby omezuje pouze na samostatné město Volary a okolí, proto se také pro tento ojedinělý druh stavby používá název „Volarský dům“.

Usedlost bývá zcela roubená, nebo v přízemní části zbudovaná z kamene. Alpský dům má široké a rozlehlé proporce, z důvodů sdružit celé hospodářství pod jednu střechu, nacházejí se zde obytné, i hospodářské prostory, kvůli proměnlivému horskému počasí, které často neumožňovalo sedlákovi opustit dům. Široké průčelí domu má pavlač se zdobně vyřezávaným zábradlím, která se používala pro lepší uskladnění sena pod střechou, v podkroví se také nachází obytná světnice. V průčelí štítu bývají nejméně tři dvoukřídlá šestitabulková okna. Plochá nízká střecha usedlosti je sedlového typu, většinou pokryta štípaným šindelem a bývala zatěžkána kameny. Střecha přesahuje stěny domu a někdy bývá na vrcholu střechy věžička. Pec a kamna se nacházejí ve světnici a ohniště  v síni. Na vesnici byly domy přízemní, ve Volarech i patrové. Kvůli umístění všech prostor pod jednu střechu již nebylo zapotřebí dalších hospodářských budov kolem domu. Výjimku tvořily seníky, které se nacházely přímo na loukách za městem. Odtud se potom v zimě sváželo seno k usedlostem.

Tak jako ve velké části našeho pohraničí, i na Volarsku začínají po vysídlení německých obyvatel alpské domy chátrat. Velká část této jedinečné architektury musela být zbořena pro svůj tristní stav. Ve Volarech se nachází v současnosti několik domů tohoto ojedinělého typu a od roku 1995 jsou Volary a obec Dobrá zapsány, jako vesnická památková rezervace. V České ulici, domě č.p 71 se nachází muzeum s expozicí o volarských domech, v dalších jsou provozovány různé služby pro veřejnost.

Literatura:

  • MENCL, V.: Lidová architektura v Československu. Academia, Praha 1980, s. 490–511.
  • VAŘEKA, J., FROLEC, V.: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada, Praha, 2007, s. 336.

Volary

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.