Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Článek

Dům východních Čech a západní Moravy

15. 4. 2013

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Obytný dům

Geografická oblast

Sep

Kraj Vysočina

Článek popisuje jeden z typů tradiční venkovské architektury v Čechách a na Moravě.

Dům východních Čech a západní Moravy je členěn do několika podtypů: Dům poličský, Dům třebovsko-svitavský, Dům dyjsko-oslavský a Dům horácký. Usedlosti tohoto typu se vyskytují v oblasti, která zahrnuje částečně východní a jižní Čechy, Českomoravskou vrchovinu a část západní Moravy.

Oblasti, kam spadá dům východních Čech a západní Moravy, můžeme vymezit ve východních Čechách Litomyšlskem a Poličskem, Havlíčkobrodskem, Humpoleckem a Hlineckem na Českomoravské vysočině a Svitavskem, Jihlavskem, Velkomeziříčskem, Slavonickem, Telečskem, Dačickem a Třebíčskem částečně v jižních Čechách a západní Moravě.

Původně se jednalo pouze o roubené a přízemní stavby, později se staví také zděné, patrové domy (Svitavsko), ale jako stavební materiál se užíval také kámen a vepřovice (dyjsko-oslavská oblast). Stavení jsou komorového nebo smíšeného komorovo-chlévního typu. Domy bývaly s černou kuchyní i bez ní. Střecha je většinou sedlová, lomenice odsazená a zakončená ve spod podlomenicí. Zvláště ve východních Čechách bývá štít, okřídlí a záklopy zdobeny polychromií, někdy se objevuje i kabřinec. Na Litomyšlsku podpírají stropnice tzv. tesařské stolice, které obepínají domovní zdi. Zděná stavení mívají často štíty zdobené ornamentikou ovlivněnou městským prostředím.

Ve východních Čechách bývají pro tento typ usedlosti charakteristické trojstranné nebo čtyřstranné uzavřené hospodářské dvory. Na dvoře se nacházejí z hospodářských budov špýchary, chlévy a kolny, které mají zejména i víceboký (polygonální) půdorys. Na Litomyšlsku se také vyskytují stáje v čele obytného stavení. Střechy budov jsou sedlové, na polygonálních kolnách valbové.

S tímto typem domu a jeho místními dobovými formami se můžeme setkat ve výše jmenovaných oblastech na mnoha místech dodnes.

Na snímku Viléma Pražáka níže je ukázka Poličského domu v obci Široký Důl.

Literatura:

  • ŠTĚPÁNEK, L.: K problematice roubeného zemědělského domu s podsíní ve východních Čechách, Český lid r. 56/1969, č. 5, s. 295–300.
  • VAŘEKA, J.: Typy a oblasti lidového domu v českých zemích, Český lid r. 66/1979, č. 3, s. 149–155.

Poličský dům v Širokém Dole

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.